ANATOMİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalımız Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 1996 yılında kurulmuş ve 1998-1999 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Anabilim Dalımıza Öğretim üyesi alınıncaya kadar Prof. Dr. Bahri YILDIZ, Prof. Dr. Memduh GEZICI ve Doç. Dr. İsmail TURKMENOGLU derslere devam etmişlerdir. 2001 yılından itibaren lisans derslerine Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyeleri girmektedir. Anabilim Dalımız 2006 yılından itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde lisans derslerine devam etmektedir. Anabilim Dalında 1 adet Doçent Doktor, 2 adet Yardımcı Doçent Doktor ve 1 adet Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 4 (dört) akademik personel bulunmaktadır. Anatomi, vücut bölümlerini ve bu bölümlerin birbirleri ile olan ilişkilerini makroskopik olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Veteriner Anatomi, evcil hayvanların vücudunu şekillendiren organların normal şekil, doğal duruş ve komşu organlarla olan ilişkisini makroskobik olarak inceler. Evcil hayvanların anatomisinin bilinmesi veteriner hekimlikte gerek yetiştiricilik gerekse tedavi ve operasyonlar açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle öğrencilerimize evcil memeli ve kanatlı hayvanların normal anatomik yapılarını karşılaştırmalı olarak öğreterek, yeterli donanıma sahip veteriner hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedef edindik.

LİSANS DERSLERİ

Anatomi-I
Anatomi-II
Topografik Anatomi