CERRAHİ ANABİLİM DALI

Cerrahi Anabilim Dalında 2 profesör, 3 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Cerrahi Anabilim Dalı; eğitim-öğretim (lisans ve yüksek lisans), araştırma ve klinik hizmetleri başlıkları altında 3 alanda hizmet vermektedir. Klinik hizmetleri poliklinik ortamında yürütülmektedir ve yataklı hasta kabul edilmemektedir. Cerrahi kliniğinin yıllık ortalama hasta sayısı 390 (± 20)’dır. Bu hastaların önemli bir bölümünü çiftlik hayvanları (özellikle sığır) oluşturur.  Sürekli kullanıma açık kütüphane, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Anabilim dalı kütüphanesinde çok sayıda yerli ve yabancı kaynak kitap/dergi bulunmaktadır. Anabilim dalı öğretim üyelerinin tümü Türk Veteriner Cerrahi Derneği’nin üyesidir.

LİSANS DERSLERİ

Genel Cerrahi I
Klinik Uygulama I
Genel Cerrahi II
Klinik Uygulama II
Cerrahi I
Ayak Hastalıkları
Veteriner Radyoloji
Veteriner Anesteziyoloji
Klinik ve Et Hij. Uygulama I
Cerrahi II
Klinik ve Et Hij. Uygulama II
Ortopedi ve Travmatoloji
Klinik ve Et Hij. Uygulama III
Klinik Cerrahi