Yaz Öğretimi Almak İsteyen Öğrencilerimize Önemli Duyuru

Yaz Öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alabilmelerine izin verilmesi konusundaki talepler 25/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/c maddesi uyarınca, yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin ilgili yılda üniversitesindeki programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin Üniversite  tarafından kabul edileceğinin bilinmesi gerektiği Yüksek Öğretim Kurulu  Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı’nın  26.06.2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazısından anlaşılmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde yaz okulu uygulamalarının olmadığı ancak ilgili yazı gereği; öğrencilerimizin üniversitemize kayıt oldukları ilgili yılda üniversitesindeki programının taban puanından daha yüksek bir programa sahip bir üniversitede yaz okuluna gitmesi halinde aşağıdaki esaslara uygun olarak ders alabileceklerdir.

  • Yaz Okullarından almak istedikleri derslerin içeriğini, dilini, öğrenim çıktılarını ve AKTS kredilerini içeren bir belgeyi ders alacakları Üniversiteden alıp, Üniversitemizde kayıtlı oldukları akademik birimin ilgili bölümün bölüm başkanına onaylatacaklar ve onaylattıkları belgeyi dilekçeleri ile birlikte kayıtlı oldukları akademik birimlerine teslim edeceklerdir.

  • Bu işlemleri tamamladıktan sonra yaz okullarına kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Ancak öğrencinin yaz okulundan alacağı ders kredisi toplamı 15 AKTS’yi geçemez .

  • Öğrencilerimiz yaz okullarından bir üst döneme ait  ilk defa alacağı dersler ile daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri toplam 15 AKTS’yi geçmeyecek şekilde alabilirler.

  •  Ancak 1 (bir) ders seçen öğrencilerde kredi sınırlaması uygulanmaz.
  • Öğrencilerimiz 2014-2015 Eğt.-Öğr. Yılı güz ve bahar yarıyıllarında üniversitemizdeki programlarında ders kaydını yaptırmış olduğu derslerden not yükseltmek amacıyla toplam 15 AKTS’yi geçmeyecek şekilde ders alabilirler.

  • Yaz okulunda alınan ve başarılı olunan dersler değerlendirmeye alınır.
  • 2014-2015 eğitim öğretim yılında genel not ortalaması (GNO) 1.80 altında olan ve dönem tekrarı yapan öğrenciler not yükseltmek amacıyla ilgili yıla ait daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri toplam 15 AKTS’yi geçmeyecek şekilde alabilirler.

  • 2014-2015 Eğt.-Öğr. yılında kaydını yenilememiş veya üniversiteden ayrılmış öğrenci yaz okuluna gidemez.
  • Staj çalışmasında bulunan öğrenciler yaz okulunda ders alamaz.

Konuya ilgi duyan tüm öğrencilere önemle duyurulur.

kredi karti borç sorgulama garantibank kredi karti borç sorgulama finansbank kredi karti borç sorgulama işbank kredi karti borç sorgulama fatura ödeme 
DİĞER DUYURULAR
14-03-2018
12-03-2018
05-03-2018
01-03-2018
26-02-2018
06-02-2018
05-02-2018
01-02-2018
31-01-2018
29-01-2018
Tüm Duyurular