“Namlı Keçi Honamlı” yeni bir keçi ırk olarak tescil edildi.

Fakültemiz Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa SAATCI ve ekibinin yaptığı bilimsel çalışmalarla Honamlı keçisi özgün bir ırk olarak tescil edildi (17.11.2015 tarihli ve 29535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/43 nolu “Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ”).

Teke yöresinin, Torosların ve geniş anlamda Anadolu yaylasının hayvancılık ve sosyal-kültürel alanda önemli bir değeri olan Honamlı keçi ırkı ile ilgili bilimsel çalışmalar sonuç verdi. Prof. Dr. Mustafa SAATCI tarafından 2008 yılından itibaren başlatılan organize çalışmalarla devam eden süreç sonunda Honamlı Keçi ırkı tescil edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, Fakültemiz Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan ELMAZ’ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK (proje no: 109R020) (2010-2011) tarafından desteklenen Honamlı Keçi Irkının Çeşitli Özelliklerinin Tespiti” isimli proje kapsamında ilk defa Honamlı keçi ırkının üreme, büyüme ve morfolojik özellikleri tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.

Bunlara ilaveten Prof. Dr. Mustafa SAATCI tarafından başlatılan Doç. Dr. Özkan ELMAZ ve Doç. Dr. Mehmet ÇOLAK tarafından devam ettirilen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Antalya - Burdur illeri Damızlık Koyun - Keçi Yetiştiriciler Birliği ve Antalya – Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından desteklenen projeler ile “Antalya ve Burdur illerinde Honamlı Keçisi Halk Elinde Islah Projeleri” Honamlı keçisinin saf olarak yetiştirilmesi, korunması ve verim özelliklerinin tespiti çalışmaları yapılmaktadır. 2011 yılında başlayan projeler kapsamında 4 yıl boyunca çobanlara verilen destek miktarı yaklaşık olarak:

Antalya ili Honamlı keçi projesi: 1 041 645 TL

Burdur ili Honamlı keçi projesi: 1 021 085 TL

Bu projelerden elde edilen veriler doğrultusunda 2013 yılında Doç. Dr. Özkan ELMAZ’ın yürütücülüğü ve Prof. Dr. Mustafa SAATCI’nın danışmanlığında başlatılan TÜBİTAK (proje no: 112R031 “Honamlı Keçi ırkının üreme, süt verimi, karkas özelliklerinin belirlenmesi ve bu ırkın anatomik özelliklerinin osteolojik yönden Kıl Keçisiyle karşılaştırılması”) projesi kapsamında daha önce ön incelemeleri yapılan süt verimi, anatomik yapı, besi ve üreme ile ilgili özelliklerin incelenmesi devam etmektedir. Bu arada anabilim dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU Honamlı keçi ırkının genetik özelliklerini ortaya koyacakçalışmalar yaparken (TÜBİTAK proje no: 113R026 “Honamlı ve Kıl Keçisi Irklarında GH, IGF-I, LEP, POU1F1, MSTN ve BMP15 Genleri Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Büyüme Performansları Üzerine Etkileri”), Yrd. Doç. Dr. Aykut  Asım AKBAŞ ise “Proje no: 114R064, Honamlı, Kıl ve Saanen Keçilerinin Orman ve Makilik Alanlardaki Bazı Davranış Özelliklerinin Tespiti” isimli TÜBİTAK projesi ile davranış ve Orman–Keçi ilişkisi bağlamında Honamlı keçisini incelemektedir.

Honamlı keçisiyle ilgili bugüne kadar elde ettiğimiz bilgilere göre: Kıl keçisinden anatomik, fizyolojik, üreme, yavru doğum ağırlığı, büyüme hızı ve verim özellikleriyle ciddi olarak ayrılmaktadır. Bu özellikler Honamlı keçisini rahatlıkla dünya literatürüne taşıyabilecek boyuttadır. Özellikle hızlı ve uzun süren büyüme kapasitesiyle, çoklu doğum özelliğiyle, karkas randımanı ve et kalitesiyle dünyanın diğer etçi keçi ırklarıyla boy ölçüşebilecek yapıdadır.
Ülkemiz açısından ise küçükbaş kaynaklı kırmızı et üretiminde çok önemli rol üstleneceği açıktır. Projelerin tamamlanmasıyla elde edilecek gurur verici bilgiler kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşılacaktır.

Doç. Dr. Özkan ELMAZ’ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 180 baş saf Honamlı keçisi yetiştirilmektedir. DUYURU İLE İLGİLİ RESİMLER
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
14-03-2018
12-03-2018
05-03-2018
01-03-2018
26-02-2018
06-02-2018
05-02-2018
01-02-2018
31-01-2018
29-01-2018
Tüm Duyurular