I. Uluslar arası Türkiye Veteriner Anatomi Kongresi

I. Uluslar arası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

 
Fakültemizde 'Veteriner Halk Sağlığı Eğitimi ve Önemi' Başlıklı Konferans Düzenlendi.

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 174. ve Fakültemizin Eğitimde 20. Yılı Münasebetiyle Dekanlığımız tarafından Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf DOĞRUER'in konuşmacı olarak katıldığı 'Veteriner Halk Sağlığı Eğitimi ve Önemi' konulu konferans düzenlendi.

Veteriner Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Serdar BAŞGÜL, Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hakan ÖNER, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Kazım ÜSTÜNER, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması Dekan V. Prof. Dr. Hakan ÖNER tarafından yapıldı.

Avrupa'da 18. yüzyılın ilk yarısında sığır vebası salgınlarında 200 milyon civarında sığırın ölmesiyle ekonomik ve sosyal yaşam olumsuz yönde etkilenmiş, bu salgınların önüne geçilememesi sonucunda veteriner hekimlerin yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıktığını, dünyada ilk veteriner hekimlik okulunun Fransa’da kurulduğunu, Türkiye'de veteriner hekimliği eğitiminin, ilk defa 1842 yılında İstanbul'da askeri birliklerin veteriner hekim ihtiyacını karşılamak için Askeri Veteriner Okulunun açılması ile başladığını, İstanbul’da başlayan veteriner hekimlik eğitiminin, ilerleyen süreçlerde Yüksek Ziraat Enstitüsü adı altında Ankara'ya taşındığını ve Ankara Üniversitesinin kuruluşu ile birlikte Veteriner Fakültesi adıyla Üniversiteye bağlandığını söyleyen Prof. Dr. Hakan ÖNER:

Veteriner Hekimler; hayvan sağlığının korunması ve refahının geliştirilmesi yanı sıra, küresel açlığın azaltılması, Zoonoz hastalıkların önlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, biyomedikal araştırmalar, çevrenin ve biyolojik varlıkların korunması alanında yaptıkları çalışmalarla halk sağlığı alanına insanlığa büyük katkılar sağladığını ve sağlamaya da devam edeceklerini belirtmiştir.

Ayrıca, büyük bir özveri ve fedakârlıklarla gelişimini sürdüren fakültemiz, kurulduğu günden itibaren akademik kültürünü oluşturmuş, değerlerine sahip çıkmış, yönünü ülke hayvancılığına çevirmiş önemli bir kurum haline geldiğini, 20 yıl içerisinde 743 öğrencinin mezun olduğunu, mezunların ülke hayvancılığına katkı sağlayan çeşitli kurum ve kuruluşlarda başarılı bir şekilde görev yaptıklarını ifade etmiştir.

Veteriner Halk Sağlığı Eğitimi ve Önemi konusunda konferans veren Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf DOĞRUER, Sağlık, hastalık ve halk sağlığı konularında açıklamalarda bulundu. Veteriner Hekimlerin sadece hayvan sağlığını korumadığını, insan sağlığını da koruduğunu, bu nedenle Veteriner Hekimlik mesleğinin stratejik öneme sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Halk sağlığı alanında beşeri ve veteriner hekimlerin işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini, veteriner halk sağlığı ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde eğitime önem verilmesini ve bu alanda yetişmiş akademik personele ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.

Program, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar BAŞGÜL’ün Prof. Dr. Yusuf DOĞRUER’e Üniversitemiz anmalığını takdimi ile son buldu.

DUYURU İLE İLGİLİ RESİMLER
 
DİĞER DUYURULAR
16-10-2017
16-10-2017
16-10-2017
16-10-2017
16-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
27-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
Tüm Duyurular