Öğrenci Katkı Payları Hakkında Önemli Duyuru

T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 29.02.2012 Tarih ve B.30.0.SGB.0.00.01/484-10016 sayılı yazısında “Ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenim süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın (azami süresi içinde mezun olmayan öğrenciler için de dahil), Yükseköğretim Kurumları öğrencilerinden ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda yalnız ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti alınması (her bir ders için kredi başına katkı payı/öğrenim ücreti alınmaması) hususu Yüksek öğretim Kurulunun 22.02.2012 tarihli toplantısında görüşülerek uygun görülmüştür.”  

Daha önceki duyurumuzda belirtildiği gibi kredi başına alınmış olan katkı payı/öğrenim ücretleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yazısına istinaden dönemlik olarak alınacak olup, katkı payı/öğrenim ücretleri tekrar hesaplanarak hesaplama sonucunda öğrenci talebine bakılmaksızın varsa fazla alınan ücret miktarı iade edilirken eksik ücret alınanlardan ise eksikliğin tamamlaması istenecektir.


 

  Prof. Dr. H. İbrahim GÖKCE
Eğitim-Öğretimden Sorumlu
Rektör Yardımcısı       
 
DİĞER DUYURULAR
14-03-2018
12-03-2018
05-03-2018
01-03-2018
26-02-2018
06-02-2018
05-02-2018
01-02-2018
31-01-2018
29-01-2018
Tüm Duyurular