YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Fakültemize;

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile Kurumlar Arası ve Kurum İçi yatay geçiş başvuruları 02 Temmuz - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında,

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (EK MADDE-1) yatay geçiş başvuruları ise 01-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular Yatay Geçiş Başvuru Formu ve aşağıdaki belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Fakültemize yapılır. Posta yoluyla yapılan başvuru dosyasında eksik evrak olması durumunda söz konusu başvurular değerlendirmeye alınmaz. Postada geciken başvurular işleme konulmaz.

Yatay geçiş kontenjanları ve değerlendirme takvimi ile ilgili bilgilere Üniversitemiz web sayfasındaki “DUYURULAR” kısmından ulaşabilirsiniz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU SIRALI EVRAKLARI

Başvuru için gerekli evrakların aşağıda belirtilen sıralamaya ve başvuru şekline göre “Yatay Geçiş Başvuru Dosyası” şeklinde hazırlanması önemle rica olunur.

A-Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına Göre:

 1. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ekteki form, çıktısı alınarak elle doldurulacaktır.)

 2. Öğrencinin hangi üniversiteye/fakülteye yerleştiğine dair ÖSYM Sonuç Belgesi,

 3. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yeni tarihli Öğrenci Durum Belgesi,

 4. Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin adı, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı ve kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını (not çizelgesi/not dükümü/transkript) gösteren onaylı resmi belge. (Belgesi yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevrilmiş olması gereklidir. )

 5. Hazırlık sınıfı okuyan veya kayıt donduran öğrencilerin durumlarını belgelemeleri,

 6. Başarılı oldukları derslerin onaylı ders içerikleri (ders müfredatı), (Ders içeriklerini teslim etmeyen öğrencilerin intibakları birinci sınıfa yapılır.)

 7. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan dokümanlar, (Öğretim planı, öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler vb.)

 8. Disiplin cezası alıp almadığı ile ilgili belge (Eğer transkriptinde bununla ilgili bir açıklama varsa, ayrıca belge alınmasına gerek yoktur.)

  B-Merkezi Yerleştirme Puanına (EK MADDE-1) Göre:

 1. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ekteki form, çıktısı alınarak elle doldurulacaktır.)

 2. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu YGS ve LYS Sonuçlarını (Tüm puan türlerini) gösteren ÖSYM Sonuç Belgesi,

 3. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yeni tarihli Öğrenci Durum Belgesi,

 4. Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin adı, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı ve kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını (not çizelgesi/not dükümü/transkript) gösteren onaylı resmi belge. (Belgesi yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevrilmiş olması gereklidir. )

 5. Hazırlık sınıfı okuyan veya kayıt donduran öğrencilerin durumlarını belgelemeleri,

 6. Başarılı oldukları derslerin onaylı ders içerikleri (ders müfredatı), (Ders içeriklerini teslim etmeyen öğrencilerin intibakları birinci sınıfa yapılır.)

 7. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan dokümanlar, (Öğretim planı, öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler vb.)

 8. Disiplin cezası alıp almadığı ile ilgili belge (Eğer transkriptinde bununla ilgili bir açıklama varsa, ayrıca belge alınmasına gerek yoktur.)

Başvuruyla ilgili Fakülte öğrenci işleri iletişim bilgileri: 0(248)2132030 – 0(248)2132031





 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
01-08-2018
01-08-2018
17-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
02-07-2018
29-06-2018
01-06-2018
15-05-2018
11-05-2018
Tüm Duyurular