Uluslararası Çalıştay
Avrupa Birliğinin ilk akredite olan fakültelerinden İsviçre Zurih Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Dekanı ve öğretim üyeleri ile Ülkemizdeki Veteriner Fakülteleri Dekanlarının katılımı ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 10-11 Eylül 2012 tarihinde " Veteriner Hekimlik Eğitiminin Ülkemizdeki Geleceği, Fakültelerin Rolü, Sorumluluklarını Yerine Getirmek Üzere Vizyon Belirlemek ve Stratejik Bir Plan Oluşturmak" konulu Uluslararası Çalıştay düzenlenmiştir.lığımız adına 
Çalıştaya Dekanlığımız adına Doç. Dr. Mehmet KALE ve Doç. Dr. Mehmet Şükrü GÜLAY katılmışlardır.Çalıştaya ait belgeler ve resimler aşağıda sunulmuştur.


VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZDEKİ GELECEĞİ: FAKÜLTELERİN ROLÜ; SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEK ÜZERİNE VİZYON BELİRLEMEK VE STRATEJİK BİR PLAN OLUŞTURMAK

 

Yer: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Prof.Dr. Satı BARAN Konferans Salonu)

Tarih: 10-11 Eylül 2012

Dil: Türkçe ve İngilizce

Hedef Kitle: Veteriner Fakülteleri ve YÖK

Fakültemiz Katılımcıları: Doç.Dr. Mehmet KALE (Dekan Yardımcısı) ve Doç.Dr. Mehmet Şükrü GÜLAY (SYO Müdürü)

 

 

10 Eylül 2012

 

Program:

1. Saygı duruşu ve İstiklal marşı

2. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

3. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU;

-EAEVE ve Türkiye,

-Lisansüstü eğitim programları,

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Veteriner Hekimler için hazırlamış olduğu meslek uzmanlığı programları,

-Diplomat programları, temel prensipleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

4. Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. F. Althaus;

-EAEVE sürecinde; süreçte yapılması gerekenler, girişimcilik, gençlerin ön cepheye çekilmesi, çalışkanlık, değişim ruhunun yakalanması, teknik İngilizce, programa dahil ülkelerdeki veteriner fakültelerin birleştirilmesi, Bologna ve Federal eğitim süreçleri, Approved (eğitimde onaylanmak), Accreditation (kalite onaylanması) ve AB süreçlerinden bahsetti.

5. Sağlık Bakanlığı Yetkilisi (Sekreterya Üyesi)

-Tıp, Sağlık ve Veteriner AB ve Türkiye mevzuatlarından bahsetti

6. Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinikleri Kurucusu Prof.Dr. Jörg A. Auer;

-EAEVE sürecinde; Türkiye’nin ne kadar zamanda sonuç alabileceği, Türkiye’de fakülte çalışanlarının ortak karar almaları gerektiği, Klinik Uzmanlık Alanlarının sınırlandırılması gerekliliği ve her alanda uzmanlık alanlarının derinleştirilmesi gerekliliği, devlet ve vakıf destekli klinik tesislerinin yapılması, girişimci insanlara proje girişimleri için destek verilmesi konularında bilgi paylaşımında bulundu.

7. Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı, Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp Merkezi Başkanı Prof.Dr. B. Von Rechenberg;

-Veteriner Hekimlikte eğitim ve bilimin geliştirilmesi,

-Veteriner Hekimlik alanında kadın istihdamının arttırılması ve başarıya bu şekilde ulaşılabileceği konularında sunum yaptı.

8. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Tamay Başağaç Gül’ün;

-Yurtdışındaki ve Ülkemizdeki doktora ve yüksek lisans programları, diplomat programları, türe dayalı veya türe dayalı olmayan eğitim programları hakkında sunusu oldu.

9. Soru ve Cevap bölümüne Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Prof.Dr. F. Althaus, Prof.Dr. Jörg A. Auer ve Prof.Dr. B. Von Rechenberg katıldılar. Sorulardan bazıları;

-Diplomat programlarının uygulama alanları klinik bilimler için mi? Yoksa diğer bilimleri de kapsıyor mu?

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Veteriner Hekimler için hazırlamış olduğu meslek uzmanlığı programları nasıl bir çerçevede işleyecek?

-Türkiye’deki Veteriner Fakültelerinde temel 23 alanda uzman yetiştirilmektedir. Bu programlar Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerinde nasıl uygulanmaktadır?

-Diplomat programından mezun olan bir kişi Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışabilecek mi? Ülkesinde Diplomat programı açabilecek mi?

-Türkiye’de Üniversite, diğer kamu ve kuruluşlar Diplomat programları içinde yer almalı mıdır?

-Lisans mezunu veteriner hekimlerin uzmanlık öncesi meslek içi eğitim /hayat boyu eğitim programlarında yer almalıdırlar.

- Lisans mezunu veteriner hekimlerin sürekli eğitime katılmaları (kongre, seminer, sempozyum, çalıştay, workship vb…) zorunlu hale getirilmeli ve faaliyet katılımlarına göre kredilendirilmelidirler.

 

11 Eylül 2012

 

Program:

1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda Çalıştay Değerlendirilmesi ve Çalıştay Sonuç Raporu’nun Yazımı (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU Başkanlığında, 18 Veteriner Fakültesi Dekanı/Dekan Yardımcıları).

 

 

Çalıştay Sonuç Raporu

 

             

10–11 Eylül 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılan ve Türkiye’deki 18 Veteriner Fakültesi Dekan ve Dekan Temsilcilerinin katıldığı “Amerika ve Avrupa’daki Veteriner Diplomat Programlarının İntibakı” isimli çalıştayda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1.      Amerika ve Avrupa’daki Veteriner Diplomat Programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından aynen tanınması,

2.      Bu Veteriner Diplomat Eğitim Programlarına kabul alan araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyelerinin yurt dışına aylıklı yolluklu görevlendirilmesi

3.      Diplomat sertifikalarına sahip olan kişilerin öğretim üyesi kadrolarına atanırken doktora şartının aranmaması.

 
DUYURU İLE İLGİLİ RESİMLER
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
14-03-2018
12-03-2018
05-03-2018
01-03-2018
26-02-2018
06-02-2018
05-02-2018
01-02-2018
31-01-2018
29-01-2018
Tüm Duyurular