FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi’nin kurulması ile birlikte lisans eğitimine başlamıştır. Anabilim Dalımızda 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalımız tarafından Farmakoloji I, Farmakoloji II, Toksikoloji, Klinik Farmakoloji-Toksikoloji ile Hemşireliğe Özel Farmakoloji dersleri verilmektedir. Eğitim faaliyetleri yanında Anabilim Dalımızda mikotoksinler, ağır metaller, nitrat ve nitritler, ilaç kalıntıları, pestisidler ve hormonlar ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalı öğretim üyelerimizin SCI tarafından taranan dergilerde 26 adet araştırma makalesi bulunmaktadır.

LİSANS DERSLERİ
Farmakoloji I
Farmakoloji II
Toksikoloji
Klinik Farmakoloji-Toksikoloji
Hemşireliğe Özel Farmakoloji