HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 2000 yılından itibaren Doç.Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ, Doç. Dr. M. Numan OĞUZ ve Dr. Ebru GÖNCÜOĞLU'nun (2006 yılında TUBİTAK'a geçti) atanmaları ile faaliyete geçmiş olup, 2006 dan beri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Anabilim dalımızda 2 doçent bulunmaktadır. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için yem analiz laboratuarı, broyler piliç ünitesi, bıldırcın ünitesi ve yumurta tavuğu ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca, Burdur hayvan sayısı bakımından özellikle de süt sığırı bakımından zengin, araştırma potansiyeli olan bir ildir. Anabilim dalında okutulan dersler ve Öğretim üyeleri hakkında aşağıda bilgi verilmiştir.

Anabilim Dalı Tarafından Verilen Lisans Dersleri
1. Klinik Hayvan Besleme
2. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
3. Yem Hijyeni ve Teknolojisi