İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Klinik Bilimler Bölümü altında yer alan bir anabilim dalıdır. İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğrenci eğitimi, klinik servisi hizmetleri ve bilimsel araştırma faaliyetleri sürdürülmekte olup anabilim dalında 1 profesör, 2 doçent ve 3 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Ayrıca araştırma faaliyetleri olarak anabilim dalımızca yürütülmekte olan birçok bilimsel araştırma mevcuttur. Öğrenci eğitim programı olarak, öğrencilere büyük baş hayvan, küçükbaş hayvan ve pet hayvanları iç hastalıkları ile ilgili dersler verilmektedir. Anabilim dalımızdaki öğrenci eğitimi İç Hastalıkları Kliniğine Giriş dersi ve daha sonra İç Hastalıkları I ile 3. Sınıfta başlamaktadır. Öğrencilere daha sonra 4. Sınıfta İç Hastalıkları-II ve İç Hastalıkları-III dersleri verilmektedir. Son yıl olan 5. Sınıfta ise öğrenciler İç Hastalıkları ve Adli Tıp derslerini almaktadırlar. Bunlara ek olarak öğrencilere klinik hizmetleri sırasında klinik uygulama dersleri de sunulmaktadır. Klinik hizmetleri olarak, kliniğimize getirilen büyük baş hayvan (sığır, At), küçükbaş hayvan (koyun, keçi) ve pet hayvanlarının (kedi, köpek) iç hastalıkları yönünden tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca kliniğe getirilen pet hayvanlarına aşı uygulamaları da mevcut personelimiz tarafından uygulanmaktadır.

 

LİSANS DERSLERİ

İç Hastalıkları I
İç Hastalıkları III
Klinik İç Hastalıkları
Klinik Uygulama II
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama II
İç Hastalıklarına Giriş
İç Hastalıklarına Giriş II
Veteriner Adli Tıp
Klinik Uygulama I
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama I
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama III