MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuar ve danışmanlık faaliyetleri ile yöre hayvancılığına hizmet vermektedir. Mikrobiyoloji laboratuarında araştırma ve rutin analizler için emniyet kabini, hassas terazi, manyetik karıştırıcı, mikroskop, etüv, su banyosu, santrifüj, pH metre, homojenizatör, shaker, vorteks, milipor filtrasyon cihazı, elektroforez, transilluminator, thermal cycler, otoklav, buzdolabı, distile su cihazı, sterilizatör, mikropleyt okuyucu ve yıkayıcısı gibi cihazlar mevcuttur. Anabilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma gereksinimlerini karşılayacak sayıda internet erişimi olan bilgisayarlar ile yeterli sayıda yerli ve yabancı kaynak kitap bulunmaktadır.
LİSANS DERSLERİ

Mikrobiyoloji I
Mikrobiyoloji II
İmmünoloji – Seroloji
Kanatlı Hayvan Hastalıkları
Epidemiyoloji
Klinik Mikrobiyoloji