PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Veteriner Patoloji hayvan hastalıkları ile bunların altında yatan oluşum mekanizmaları ve oluşturduğu lezyonların neler olduğunu inceler. Anabilim dalımızda dersler öğrenicinin daha rahat anlayabilmesi için hastalıkların genel mekanizmalarının incelendiği Genel Patoloji, tümörlerin incelendiği Onkoloji, Sistem hastalıklarının incelendiği Özel Patoloji I ve II, ölü hayvanlar üzerinde teşhis kriterlerinin verildiği Nekropsi ve Demonstrasyon ile patolojinin klinik muayenelerde nasıl kullanılacağını anlatan Klinik Patoloji dersleri halinde verilmektedir. Bu derslerde evcil hayvanlar başta olmak üzere laboratuar hayvanları ve egzotik hayvanların hastalıkları ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Anabilim dalımızın öğrenci dersleri dışındaki en önemli faaliyet alanı gerek kliniklerimizden, gerek hayvan sahiplerinden gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Anabilim dalımıza gönderilen marazi madde ve Nekropsi materyallerinin incelenmesi ve teşhislerinin konulmasıdır. Bu amaçla Anabilim dalımız laboratuarında rutin histopatoloji yanı sıra, histokimya, immunhistokimya ve sitolojik incelemelerde yapılmaktadır. Diğer bir faaliyet alanımız olan bilimsel araştırma ve projelerde de Anabilim dalımız oldukça hızlı bir tempo yakalamıştır. Gerek Anabilim dalı içi, gerek diğer Anabilim dalları ile ortak gerekse diğer üniversitelerle ortak çok sayıda proje yürütülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

LİSANS DERSLERİ
Genel Patoloji
Onkoloji
Özel Patoloji I
Özel Patoloji II
Nekropsi ve Demonstrasyon
Klinik Patoloji