ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

Zootekni Anabilim Dalı 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı iken; ilk öğretim üyesi olarak 1998 yılında Prof. Dr. Mehmet EVRİM’i ve 2002 yılında Doç. Dr. Mahiye ÖZÇELİK’i akademik kadrosuna katarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Prof. Dr. Mehmet EVRİM, 2003 yılında emekli olmuştur. 2004 yılında Yrd. Doç. Dr. Özkan ELMAZ ve 2007 yılında da Doç. Dr. Mustafa SAATCI Zootekni Anabilim Dalına katılmışlardır. 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kurulmasıyla Anabilim Dalımız, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi çatısı altında faaliyet göstermektedir. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalında 2 Prof. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr. ve 1 Arş. Gör. olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır. Zootekni Anabilim Dalı, çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri, verim fonksiyonları, verimlerin  genotipik olarak geliştirilme yolları, rasyonel bakım ve yetiştirme ilkeleri ile ilgilenir. Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı olarak tanımlanabilecek olan Zootekni anabilim dalı bünyesinde Biyometri ve Genetik bilim dalları da mevcuttur. Fakültemiz Zootekni öğretiminde, lisans dersleri olarak Genetik, Biyoistatistik, Hayvan Refahı, Genel Zootekni, Özel Zootekni, Hayvan Islahı ve İntörnlük eğitimi (Klinik Zootekni) verilmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ilk Doktora programı 2008 yılında Zootekni Anabilim Dalı çatısı altında açılmıştır. Aynı yıl Tezli Yüksek Lisans programı da başlamıştır. Zootekni Anabilim Dalı, Fakültemiz Eğitim, Araştırma ve Uygulama çiftliğinin projelendirilmesinde ve yönetilmesinde aktif olarak rol almaktadır. Bölgede hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitim   seminerleri düzenlenmekte, uğraştıkları alanla ilgili proje, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

LİSANS DERSLERİ
Biyoistatistik
Hayvan Refahı
Genel Zootekni
Genetik
Özel Zootekni
Hayvan Islahı
Kinik Zootekni