Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Anatomi Anabilim Dalı, vücut bölümlerini ve bu bölümlerin birbirleri ile olan ilişkilerini makroskobik olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Veteriner Anatomi, evcil hayvanların vücudunu şekillendiren organların normal şekil, doğal duruş ve komşu organlarla olan ilişkisini makroskobik olarak inceler. Evcil hayvanların anatomisinin bilinmesi veteriner hekimlikte gerek yetiştiricilik gerekse tedavi ve operasyonlar açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle öğrencilerimize evcil memeli ve kanatlı hayvanların normal anatomik yapılarını karşılaştırmalı olarak öğreterek, yeterli donanıma sahip veteriner hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.