Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Biyokimya, canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya Anabilim Dalı’nda antioksidan enzimler, protein ve lipoprotein elektroforezi, PCR, ve diğer moleküler teknikler çalışılabilmektedir. Anabilim Dalı lisans eğitiminde öğrencilerimize teorik ve uygulama dersleri vermektedir. Ayrıca, kliniklerden gelen örneklere biyokimyasal analiz hizmetleri ile de destek olmaktadır.