Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı’nın çalışma konusu üreme sisteminin nasıl çalıştığıdır. Bu çalışma konusu ovaryum, uterus ve testis gibi üreme organlarının çevredeki diğer organlar ve tüm üreme sistemi ile ilişkisini içermektedir. Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı aynı zamanda spermatozoon, ovum ve onların iç moleküller yapılarını da inceler. Bu anabilim dalının eğitim öğretimde başlıca görevi veteriner fakültesi öğrencilerine üreme sürecinde fertilizasyonun ve gebeliğin nasıl gerçekleştiğini öğretmektir. Anabilim Dalı öğretim üyeleri aktif olarak bilimsel araştırmalar yapmaktadırlar. Özellikle ineklerin döl tutmamasına neden olan sebeplerin araştırılması en çok çalışılan konudur. Bu araştırma konusunun yanında ayrıca döl verimi, döl tutmama sebepleri spermanın saklanması, dondurulması ve spermanın özellikleri konularında da araştırmalar yapılmaktadırlar.