Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

FARMAKOLOJİ VE TEKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri verilmektedir. Eğitim faaliyetleri yanında Anabilim Dalı’nda; Yemlerde mikotoksinler ile süt ve süt ürünlerinde Aflatoksin, yem, su ile hayvansal ürünlerle (sucuk gibi) nitrat ve nitrit, insan tüketimine sunulan gıdalarda (et, iç organ ve süt ürünlerinde) antibiyotik ve hormon kalıntıları ile ilgili analizler yapılmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımızca zehirlenmeler ve zehirli maddeler ile ilgili danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.