Deneysel Gebe Koyun/Keçi Modellerinde Fetal Tedaviler Çalışma Gurubu

DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJEMİZ

TÜBİTAK 1001 programı tarafından desteklenen “Preterm Doğum Öncesi Maternal Magnezyum Sülfat Tedavisinin Endotoksin ile İndüklenmiş Fetal Beyin Hasarını Önlemede Beynin Farklı Bölgelerindeki Etkisinin Gebe Keçi Modelinde Araştırılması” başlıklı araştırmamız devam etmektedir.

Preterm doğumlar, perinatal mortalite ve morbiditenin en önemli nedeniyken serebral palsi önemli bir tıbbi ve toplumsal sorundur. Fetal ve plasental inflamasyon, preterm doğum ve bunlara müteakip gelişen serebral palsi arasında bağıntı bulunmaktadır. Preterm fetal inflamasyonun özellikle beyin dokusunu etkileyerek serebral palsi gelişimine zemin oluşturduğu düşünülmektedir.

Günümüzde preterm doğum ve bununla ilişkili serebral hasarı önleyen etkin tedaviler mevcut değildir. Son yıllarda, eklampsi profilaksisi için magnezyum sülfat verilen gebeliklerde serebral palsi sıklığının azalabildiğinin gösterilmesi ile, magnezyum sülfatın fetal nöroprotektif etkisi öne sürülmüştür. Ancak, bu etkinin preeklampsi gibi diğer faktörlerden bağımsız varlığı ve bir etki varsa ayrıntılı mekanizma ve etki noktaları net değildir.

Devam eden TÜBİTAK destekli mevcut projemizin amacı, preterm gebe keçi modelinde oluşturulan koryoamniyonit ve fetal beyin hasarı modelinde, iki farklı doz içeren magnezyum sülfat uygulama protokolünün fetal merkezi sinir sistemi bölgelerindeki selektif nöroprotektif etkisinin ve etki mekanizmalarının deneysel olarak saptanmasıdır.