Deneysel Gebe Koyun/Keçi Modellerinde Fetal Tedaviler Çalışma Gurubu

FETAL TEDAVİLER

Ana rahmindeki (in utero) fetüse yönelik uygulanan tedavilerin tümü “fetal tedaviler” altında değerlendirilmektedir. Bunlar, klinik uygulamada sıklıkla anneye verilip fetüste etki etmesi beklenen ilaçlardan oluşmaktadır. Ancak, amniyon içine veya doğrudan in utero fetüse de ilaç verilmesine yönelik preliminer hayvan ve bazı insan araştırmaları mevcuttur.

Potansiyel fetal tedavilere yönelik klinik araştırmaların yürütülmesi, etik nedenler ile bazı kısıtlılıklara sahiptir. Fetüse yönelik tedavilerin klinik uygulamaya girmeden önce ayrıntılı araştırmalara tabi tutulması önem taşımaktadır. Bu nedenle, klinik öncesi hücre kültürü ve hayvan çalışmaları özel yere sahiptir.

Sonuç olarak, gebe koyun ve keçi hayvan modellerinin tıbbi araştırmalarda kullanımı ile değerli bilgiler edinilmektedir. İnsan çalışmaları öncesinde bu modelleri kullanarak yürütülen multidisipliner araştırmalar öncü rolü sahiptir. Türkiye’de gebe koyun-keçi modelleri kullanılarak tıbbi amaçlı deneylerin yaygınlaşması,  ülkemizin uluslararası bilimsel camiada daha fazla yer almasını sağlayabilir.