Deneysel Gebe Koyun/Keçi Modellerinde Fetal Tedaviler Çalışma Gurubu

GEBE KOYUN VE KEÇİ MODELLERİNİN DENEYSEL KULLANIMI

  1. Çoğul gebelik varlığının deney başında ultrasonografi yardımı ile kontrol etme (ve bunları dışlama) imkanı bulunması,
  2. Amniyon sıvısı içine ilaç verilmesinin ve yeterli örnek alınmasınin nispeten kolay olması,
  3. Uzun süreli maternal intravenöz infüzyonlar ve hacimli kas içi ilaçların rahatlıkla uygulanabilmesi,
  4. Fetal ağırlığın insandaki ile neredeyse aynı olması,
  5. Fetüsten kan örneklemesi yapılmasının mümkün olması,
  6. Fetal beynin farklı alanları başta olmak üzere çeşitli fetal alanlar ile plasenta ve umblikal kord gibi dokulardan yeterli miktardaki örneklerin elde edilmesinin kolay olması açılarından

gebe koyun ve keçi modelleri son derece uygun deneysel platformlar oluşturmaktadır.