Deneysel Gebe Koyun/Keçi Modellerinde Fetal Tedaviler Çalışma Gurubu

GRUBUMUZUN ALDIĞI BİLİMSEL DESTEKLER

TÜBİTAK

Gebe keçi hayvan modelinde intra-amniyotik ve fötal intramuskuler kortikosteroid uygulamasının fötal akciğer matürasyonu üzerine etkisi. 2010-2011. TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek 110S260.

Endotoksin ve Granülosit-koloni Stimülan Faktör ile İndüklenmiş Koryoamniyonit Gebe Keçi Modelinde Oral veya Intra-amniyotik Pentoksifilinin Fetal İnflamatuvar Belirteçlere Etkisi. 2012-2014. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi 111S424.

Preterm Doğum Öncesi Maternal Magnezyum Sülfat Tedavisinin Endotoksin ile İndüklenmiş Fetal Beyin Hasarını Önlemede Beynin Farklı Bölgelerindeki Etkisinin Gebe Keçi Modelinde Araştırılması. 2017 - yürürlükte. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi 116S413.

Üniversite BAP

Koyunlarda İntraamniotik Surfaktan Kullanımının Erken Doğan Kuzulardaki Akciğer Maturasyonuna Etkisi. 2004-2005. Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Münferit Proje. 0905-M-04.

Gebe Keçi Hayvan Modelinde İntra-Ammiyotik ve Fötal İntramuskuler Kortikosteroid Uygulamasının Fötal Akciğer Maturasyon Üzerine Etkisi. 2008-2010. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Tez Projesi. 1768-TU-08.