Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji Anabilim Dalı’nda ruminant sindirim fizyolojisi, üreme ve laktasyon fizyolojisi, vitamin, mineral ve yem katkı maddelerinin kanatlılarda verime yönelik etkileri,  kolesterol, tip II diyabet gibi alanlarda öğrenci eğitimi ve akademik çalışmalar sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız hematolojik parametrelerinin tayini ile kliniklerdeki teşhislere destek olacak analizler de yapmaktadır.