Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı bünyesinde mikrobiyoloji ve kimya laboratuvarı bulunmaktadır. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı beslenmede önemli bir yer tutan hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması konusunda etkin bir rol oynamaktadır. Anabilim Dalı laboratuvarlarında öğrenci uygulamalarının dışında rutin olarak gıda sektörüne yönelik et ve süt ürünlerinde, içme ve doğal kaynak sularında, su ürünlerinde yönetmeliklerde belirtilmiş olan kimyasal, mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Anabilim Dalı bünyesinde gıda işletmelerinde çalışan personelin veya işletmeleri denetleyen kişilerin bilgilendirilmesi hedef alınarak meslek sonrası eğitim amaçlı kurslar düzenlenebilmektedir. Düzenlenen bu kurslarda et muayenesi, işletmelerde uyulacak hijyen kuralları, personel hijyeni ve ilgili yasal düzenlemeler gibi birçok konuda sektöre yönelik pratik uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar göz önüne alınmaktadır. Lisans eğitiminde öğrencilerimize Besin Hijyeni ve Teknolojisi konularında kapsamlı teorik ve uygulama (mezbaha, mandıra ve laboratuvar) dersleri verilmektedir.