Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında; kırsal ekonomik kalkınma, hayvansal üretim ekonomisi, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvancılık işletmelerinde yönetim ve hayvan sağlığı ekonomisi alanlarında çalışmalar sürdürülmektedir. Anabilim Dalında yürütülen araştırma projelerinde; hayvancılık işletmelerinde kârlılık ve verimliliğin tespitine yönelik ekonometrik çalışmalar yanında çeşitli hayvan hastalıklarından meydana gelen ekonomik kayıplar ve hastalık kontrol programlarının maliyet-fayda analizleri konularında çalışmalar yapılmaktadır.