Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü’ne bağlı bir Anabilim Dalıdır.  Memeli ve kanatlı hayvanlarda organizmayı oluşturan organları, dokuları, hücreleri mikroskopikal düzeyde inceleyen, memeli ve kanatlı hayvanların doğum öncesi ya da kuluçka dönemindeki yaşamları ile ilgili bilgiler elde eden bir bilim disiplinidir. Anabilim Dalı, lisans programında yer alan Medikal Biyoloji, Genel Histoloji, Özel Histoloji ve Embriyoloji derslerini vermekte olup, öğrencileri Klinik Bilimlere hazırlamaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü düzeyde Doktora eğitim programına da sahiptir.