Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğrenci eğitimi, klinik servisi hizmetleri ve bilimsel araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca araştırma faaliyetleri olarak anabilim dalımızca yürütülmekte olan birçok bilimsel araştırma mevcuttur. Öğrenci eğitim programı olarak, öğrencilere büyük baş hayvan, küçükbaş hayvan ve pet hayvanları iç hastalıkları ile ilgili dersler verilmektedir. Bunlara ek olarak öğrencilere klinik hizmetleri sırasında klinik uygulama dersleri de verilmektedir. Klinik hizmetleri olarak, kliniğimize getirilen büyük baş hayvan, küçükbaş hayvan ve pet hayvanlarının iç hastalıkları yönünden tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca kliniğe getirilen pet hayvanlarına aşı uygulamaları da mevcut personelimiz tarafından uygulanmaktadır. İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.