.

Misyon / Vizyon / Değerlerimiz

Misyon


Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, üretken ve dünyadaki güncel gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Anayasaya bağlı, hukukun üstünlüğüne inanan Veteriner Hekimler ve araştırıcılar yetiştirmek; ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak; toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir hizmet vermektir.


Vizyon


Eğitim, araştırma, klinik ve saha hizmet alanlarında başarılı olup yurt içi ve yurt dışında sorunlara akılcı çözümler üretmesi ve başarıları ile tanınan, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir Veteriner Fakültesi olmaktır.


Temel Değerler • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne ve Anayasaya bağlılık,
 • Çalışkanlık, dürüstlük, azim ve kararlılık,
 • Görev bilincine sahip olmak,
 • Yenilikçi ve şeffaf olup denetlenebilir olmak,
 • Toplumsal sorumluluk şuurunda olup ülke çıkarlarını daima önde tutmak,
 • Eğitimde ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak için akredite olmak,
 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek, özlük haklarını ihlal etmemek,
 • Akademik ve bilimsel etik değerlere bağlılık,
 • Toplumun beklentilerine cevap vermek ve sorunlarına çözüm üreterek tarafsız hizmet vermek,
 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
 • Canlılara karşı merhametli ve şefkatli olmak.

Kalite

 • Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi
 • Misyon / Vizyon / Değerlerimiz
 • Kalite Politikamız
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Belgelerimiz
 • Planlar ve Raporlar
 • Memnuniyet Anketleri Sonuçları