.

Kalite Belgelerimiz


Fakültemiz, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına erişmeyi, toplam kalite yönetimi ve sürdürülebilir kalite güvencesi kavramlarına uygun şekilde Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretim programlarını yürütmeyi ilke edinmiştir. Bu kapsamda ulusal mesleki akreditasyon kurumu  "Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)" üyesi olan Fakültemiz, VEDEK değerlendirme takımı ziyaretleri sonrasında 28 Aralık 2025 tarihine kadar "Akredite Fakülte" olarak tescillenmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 2010 yılından itibaren uluslararası mesleki akreditasyon kurumu olan "Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (European Association of Establishments for Veterinary Education - EAEVE)" üyesidir. Söz konusu birliğin belirlediği ve yayımladığı kalite kriterlerine uygun bir eğitim - öğretim programının sürdürülmesi, öğrenci uygulama sayıları ve çeşitliliğinin sağlanması, öğrenci memnuniyet düzeyinin artırılması, mezuniyet sonrası ilk gün yeterliliklerinin sağlanabilmesi adına yoğun bir yeniden yapılanma, düzenleme çalışmaları yapmakta tüm akademik ve idari personeli ile birlikte artan bir ivme ile yoğun çaba sarf etmektedir.  Fakültemiz, 07 - 11 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan EAEVE değerlendirme takımı ziyareti sonrasında eğitim ve öğretim faliyetleri Avrupa standartlarına uygun (approval) bir eğitim kurumu olabilmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz öğrencilerinden oluşan bir grup bireysel çabaları ile veteriner fakülteleri öğrencilerinin mesleki beceri, eğitim ve bilgisinin uluslararası uygulamalarını teşvik etmek için onların potansiyelini ve adanmışlığını kullanarak dünya genelinde hayvanlara ve insanlara fayda sağlamak misyonu ile 1953 yılında bir grup gönüllü veteriner öğrencileri tarafından kurulan, faaliyetlerine kar amacı gütmeksizin sürdüren "Uluslararası Veteriner Öğrencileri Derneği (International Veterinary Students Association (IVSA)" platformuna 2018 yılı itibarı ile üyeliklerini tamamlamış olup Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren IVSA öğrenci topluluğu aracılığı ile uluslararası iletişim ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Kalite

  • Misyon / Vizyon / Değerlerimiz
  • Kalite Politikamız
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Belgelerimiz
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketleri Sonuçları