Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

İDARİ PERSONEL

İdari Personel
Hakan ÇETİN
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 20 15
Sinan KAYNAŞ
Biyolog
Deney Hayvanları Ünitesi
Telefon: +90 248 213 24 34
Mehmet KAYA
Biyolog
Mikrobiyoloji ABD
Telefon: +90 248 213 23 64
Dilnur İLERİ
Biyolog
Patoloji ABD
Telefon: +90 248 213 21 78
Emine AK
Laborant
Hayvan Hastanesi
Telefon: +90 248 213
Derya DUMAN
Laborant
Hayvan Hastanesi
Telefon: +90 248 213
Gülşah KURTUL BİŞGİN
Dekanlık Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 20 00
Sevgi KAVAK
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 20 30
Şükrü ERGİN
Veteriner Sağlık Teknikeri
Döner Sermaye
Telefon: +90 248 213 23 27
Okan ALPUL
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 20 22
Aydın ÇALIŞKAN
Sağlık Teknikeri
İdari İşler
Telefon: +90 248 213 20 24
Nurdan ALBAYRAK
Bilgisayar İşletmeni
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 20 19
Özgül KARA
Şef
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 20 31
Oğuzhan ZENGİN
Kütüphane
Telefon: +90 248 213 20 18
Zeki EROL
Veteriner Sağlık Teknisyeni
Telefon: +90 248 213 23 22
Habib İNARLIOĞLU
Baskı ve Fotokopi
Telefon: +90 248 213 20 23
Şule ŞENGÜL
Hayvan Hastanesi
Telefon: +90 248 213 22 20
Türkan SAVCI
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 20 11
Bekir GÖMÜK
Hayvan Hastanesi
Telefon: +90 248 213 22 41
Dursun BARDAK
Gece Bekçisi
Telefon: +90 248 213 21 00
Mevlüt TOSUN
Hizmetli
Telefon: +90 248 213 20 32
Abdüsselam BOLUK
Hayvan Bakıcısı