Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Mikrobiyoloji Anabilim Dalında, Burdur ile Antalya, Denizli, Isparta ve Afyon gibi komşu illerden getirilen büyük-küçükbaş, kanatlı ve pet hayvanlarının her türlü bakteriyel ve mikotik enfeksiyonlarının teşhisi bakteriyolojik, mikolojik, serolojik veya moleküler yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, lisans eğitiminde öğrencilerimize teorik ve pratik bilgiler aktarmaktadır. Ayrıca, bilimsel ve rutin hizmet uygulamalarına devam etmektedir.