Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI

Parazitoloji Anabilim Dalı; Veteriner hekimliği bilinci ile özellikle Parazitoloji’yi ilgilendiren alanlarındaki sorunları kavrayan ve kalıcı çözümler üretebilen ve bunları uygulayabilen bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte, topluma hizmet yükümlülüğünün bilincinde bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.  Anabilim Dalı, Fakülte klinikleri ile kamu ve halktan gelen istekler doğrultusunda paraziter enfeksiyonların teşhisi ve parazitlerin identifikasyonları konularında yardımcı olarak ve parazitoloji ile ilgili güncel konularda gerektiğinde seminerler düzenleyerek bölge hayvancılığına katkı sağlamaktadır. Parazitoloji Anabilim Dalı’nda lisans eğitiminde öğrencilere Helmintoloji, Entomoloji, Protozooloji, Su ürünleri hastalıkları ve Arı hastalıkları dersleri verilmektedir. Ayrıca yüksek lisans programı mevcuttur.