Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Veteriner Patoloji hayvan hastalıkları ile bunların altında yatan oluşum mekanizmaları ve oluşturduğu lezyonların neler olduğunu inceler. Veteriner patoloji eğitiminin ana amacı, modern ve güncel öğretim - eğitim teknikleri kullanarak hayvan hastalıkları alanında çalışacak lisans öğrencileri eğitmek ve lisansüstü öğrencilere çalışma alanlarında derinlemesine bilgi vermek ve araştırıcı yeteneklerini geliştirmektir. Patoloji Anabilim Dalı’nın öğrenci eğitimi dışındaki en önemli faaliyet alanı gerek kliniklerimizden, gerek hayvan sahiplerinden gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Anabilim dalımıza gönderilen marazi madde ve nekropsi materyallerinin incelenmesi ve teşhislerinin konulmasıdır. Bu amaçla Anabilim dalımız laboratuvarında rutin histopatoloji yanı sıra, histokimya, immunhistokimya ve sitolojik incelemelerde yapılmaktadır.