Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

Zootekni Anabilim Dalı, çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri, verim fonksiyonları, verimlerin  genotipik olarak geliştirilme yolları, rasyonel bakım ve yetiştirme ilkeleri ile ilgilenir. Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı olarak tanımlanabilecek olan Zootekni anabilim dalı bünyesinde Biyometri ve Genetik bilim dalları da mevcuttur. Zootekni Anabilim Dalı, Fakültemiz Eğitim, Araştırma ve Uygulama çiftliğinin projelendirilmesinde ve yönetilmesinde aktif olarak rol almaktadır. Bölgede hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitim   seminerleri düzenlenmekte, uğraştıkları alanla ilgili proje, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Zootekni Anabilim Dalında, Teke Bölgesi ve bu bölgenin önemli illerinden biri olan Burdur’daki hayvancılığın kalkınmasına yönelik birçok proje ve çalışma yürütülmektedir.  Bu proje ve çalışma konuları: “Honamlı Keçi Irkının Çeşitli Özelliklerinin Tespiti, Burdur İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi, Honamlı ve Kıl keçisi Halk Elinde Islah ve Burdur ili Holştayn sığır ırkını tehdit eden kalıtsal hastalıkları” dır.