Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi

VİROLOJİ ANABİLİM DALI

Viroloji Anabilim Dalı evcil memeli hayvanların viral hastalıkları ile ilgilenmektedir. Anabilim Dalımızda evcil hayvanların viral hastalıkları konularında çeşitli şekilde araştırmalar yürütülmektedir. Bu amaçla laboratuvarlarında serolojik, moleküler, immunokimyasal ve biyoteknolojik metotlar kullanılmaktadır. Anabilim Dalı Laboratuvarlarında evcil memeli hayvanlarda İnfertiliteye, Abortlara ve Solunum problemlerine yol açan viral hastalıkların üzerine araştırmalar, projeler, eğitim seminerleri ve saha hizmet uygulamaları yürütülmektedir. Anabilim Dalı lisans eğitiminde öğrencilere evcil memeli hayvanların viral hastalıkları ile ilgili teorik bilgiler, teşhis, kontrol, eradikasyon ve aşılama konularında hem teorik hem de pratik uygulama imkânları sağlamaktadır. Anabilim Dalı çok kısa süre içinde yüksek lisans eğitim programına başlayacaktır.