GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Fakültemizin Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak 3 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı kanun ile kurulmasıyla birlikte Anabilim Dalımızda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı bünyesinde mikrobiyoloji ve kimya laboratuarı bulunmaktadır. Anabilim Dalı Öğretim elemanı kadrosu 2 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Halen, Anabilim Dalı başkanlığını Yard. Doç. Dr. Fulya TAŞÇI yürütmektedir.

LİSANS derslerİ

Besin Hijyeni ve Kontrolü
Veteriner Halk Sağlığı
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama I
Süt Bilimi ve Teknolojisi
Et Bilimi ve Kontrolü
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama III
klinik Besin Hijyeni ve Teknolojisi