.

Gezici Klinik ve Saha Eğitimi

Footer Menü

 • EAEVE Yeniden Ziyaret Sonuç Raporu 2022
 • EAEVE Yeniden Ziyaret Öz Değerlendirme Raporu 2022
 • Bulaşıcı Hastalık Şüpheli Hasta Prosedürü
 • E-öğrenme
 • İyi Hekimlik Uygulamaları
 • Kimyasalların Güvenli Depolanması Rehberi
 • Üniversite Memnuniyet Anketleri
 • Açık Ders Havuzu (ADH)
 • LOGBOOK (Öğrenci Uygulama İzleme Sistemi)
 • MAKÜ_UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi)
 • Gezici Klinik ve Saha Eğitimi
 • Biyogüvenlik Kuralları
 • Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023)
 • VFD (Veteriner Fakültesi Dergisi)