.

MAKÜVET Hayvan Hastanesi Birim Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BOZKURT (Acil Klinik Sorumlusu)

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BOZKURT (Hospitalizasyon Birimi Sorumlusu)

Arş. Gör. Dr. Harun ÇINAR (Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu)

Öğr. Görevlisi Muhammet Mükerrem KAYA (Klinik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu)


Hayvan Hastanesi

 • Hastane Hakkında
 • Hastane Yönetimi
 • MAKÜVET Hayvan Hastanesi Birim Sorumluları
 • Yönergeler
 • Görev Tanımları
 • MAKÜVET Hayvan Hastanesi Prosedürleri
 • Klinik Hizmetlerimiz
 • Ücret Tarifesi
 • Aylık Sorumlu Öğretim Üye Listesi
 • Klinik Formları
 • İş sağlığı ve güvenliği formları
 • Bağlantılar
 • İletişim