.

Genel Bilgi

Tarihçe

Fakültemiz; 3837 sayılı Kanunla 03 Temmuz 1992 tarihinde "Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi" olarak kurulmuştur. Kurucu Dekan olarak Prof. Dr. Bülent MUTLUER'in atanmasını müteakip Fakültemiz, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamış, eğitim bir yıl süre ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam ettikten sonra Burdur’a alınmıştır. Fakültemiz daha sonra 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla Burdur’da kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlanmış ve kurucu fakülteler arasında yerini almıştır. Fakültemiz 1997-2010 yılları arasında İstasyon Caddesindeki yerinde eğitim verdikten sonra, Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde bulunan 32.000 m2 kapalı alana sahip şimdiki hizmet binasına taşınmıştır. Toplam 12.100 m2 kapalı alandan oluşan Hayvan Hastanesi ve Dölerme Suni Tohumlama Anabilim Dalı binaları ile birlikte fakültemiz Klinik Bilimler Bölümüne ait iki yeni bina ise Mart 2015 tarihinde hizmete girmiştir. Hali hazırda fakültemiz bünyesinde bulunan 5 bölüm ve 21 anabilim dalı ile eğitim vermeye devam etmektedir.

Veteriner Hekimliği Tarihçesi

Türkiye'de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında Godlewsky isimli prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul'da 12 öğrenci ile öğretim süresi 3 yıl olarak başlamıştır. Dersler 1849'da Maçka'daki Harp Okulu'nda, 1853'te Taşkışla'da, 1873'te Galatasaray'daki Askeri Tıp Okulu'nda verildi. 1886'da ilk Baytar Rüştiyesi teşkil edildi. Bu Rüştiye'yi bitiren öğrenciler Çengelköy'deki askeri İdadiye, oradan da Baytar Mektebine gitmeye hak kazanıyorlardı. Baytar Mektebi 1905'te Haydarpaşa semtinde yeni inşa edilen Tıp Mektebi binasının bir kanadına nakledildi. Diğer yandan 1889'da ilk sivil Veteriner Mektebi kuruldu. İlk mezunlarını 1893'te verdi. Bunlar arasında şair Mehmet Akif Ersoy da bulunuyordu.

1894'te İstanbul'da Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi kuruldu.

1909'da ilk olarak bir Veterinerler gurubu Avrupa'ya 2 yıllık ihtisasa gönderildi.

1920'de sivil ve askeri Veteriner Mektepleri "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilerek selimiye'deki binalara nakledildi.

1928'de okulun adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirildi.

1933'de istanbul'daki Mektep, "Baytar Fakültesi" adı altında Ankara'ya taşındı. Ve öğretim modern tesislerle daha iyi bir şekilde yapılmaya başlandı.

1937 Haziranında "Baytar" deyimi yerine "Veteriner Hekim" deyimi kabul edildi. Baytar Fakültesinin adı da Veteriner Fakültesi oldu. 1934 yılında bilimsel terimlerde arapçadan latinceye geçildi.

1939'da öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı.

1948'de Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine alındı.

Daha sonra 1960 yıllardan günümüze kadar sırasıyla Elazığ, İstanbul, Bursa, Konya, Van, Kars, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Kırıkkale, Afyon, Kayseri, Samsum, Sivas ve Balıkesir illerinde Veteriner Fakülteleri kuruldu.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • Kurul ve Komisyonlar