.

Kalite Politikamız


Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "Kalite Odaklı" yönetim sistemini benimsemiştir ve kalite politikası aşağıdaki ilkelerden oluşmaktadır:

 

1.  Toplam kalite yönetimi anlayışı ile kaliteyi bir kültür haline getirmek,

2.   Fakültenin misyon ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini yansıtacak olan temel ilkeleri uygulamak,

3.   Eğitim ve öğretimde ulusal ve uluslararası akreditasyonu sağlamak,

4.   Başta akademik personel, idari personel ve öğrenciler olmak üzere iç paydaşlar ve tüm dış paydaşların süreçlere katılımını sağlamak ve memnuniyetini artırmak,

5.  Fakültenin hizmet verdiği tüm alanlarda düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme ve geliştirme yaklaşımını benimsemek.

Kalite

  • Misyon / Vizyon / Değerlerimiz
  • Kalite Politikamız
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Belgelerimiz
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketleri Sonuçları