.

Doğum ve Jinekoloji Klinik Hizmetleri

Üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programlar üzerinde çalışılmakta ve klinik faaliyetleri yürütülmektedir. Reprodüksiyon hastalıkları ile ilgili tüm cerrahi girişimler uygulanabilmektedir. Embriyo transferi, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon, reproduktif biyoteknoloji yöntemleri gibi alanlarda çalışılmakta ve uygulamaları yapılmaktadır.Hizmetler

  • Acil Klinik Hizmetleri
  • Gezici Klinik Hizmetleri
  • Cerrahi Klinik Hizmetleri
  • Doğum ve Jinekoloji Klinik Hizmetleri
  • İç Hastalıkları Klinik Hizmetleri
  • Dölerme ve Suni Tohumlama Klinik Hizmetleri
  • Klinik Tanı Laboruatuvar Hizmetleri
  • Sahipsiz Hayvanlar