.

Aday Öğrenciler İçin Gerekli Bilgiler

Program:

Veteriner

 

Öğrenim Süresi:

5 Yıl

 

Öğrenim Dili:

Türkçe

 

Hazırlık Eğitimi:
İsteğe bağlı olarak Merkez Yabancı Diller Yüksekokulunda 1(bir) yıl verilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 
Birinci Öğretim (Örgün Öğretim)

Öğrenim Ücreti:  
Birinci öğretim programlarında öğrenim ücreti alınmamaktadır.

Staj Durumu:
3. ve 4. Sınıfların sonunda toplam 40 iş günü staj çalışması yapmak zorunludur.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi-BURDUR 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:
MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki kendi binalarımızda.

Program Akreditasyonları:
Fakültemiz, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 28.12.2025 tarihine kadar ulusal “Akredite Fakülte” olarak tescillenmiştir.

Kıyafet ve Donanım :
Öğrencilerimizin uygulama alanlarında kullanmak üzere Fakültemizce belirlenen iş önlüğü ve çizme giymeleri zorunludur. 

Kısmi Zamanlı Öğrenci:
Birimimizde ihtiyaç duyulan alanlarda  Rektörlüğümüzün onayı ile Yürütme Kurulunda belirlenen kontenjan kadar öğrenciler kısmi zamanlı statüde geçici işlerde çalıştırılmaktadır.

Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi:
Programdaki toplam öğrenci sayısının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Uygun görülen öğrenciler, Merkez Yemekhanesinde öğle yemeği yardımından faydalanmaktadırlar.

Burs: 
5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere KYK burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca YÖK tarafından Veteriner Programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrenciler için “YÖK Başarı Bursu” sağlanmaktadır.

Yurt: 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurtları mevcuttur.

Aday Öğrenci

  • Aday Öğrenci