.

Aday Öğrenciler İçin Gerekli Bilgiler

Program:

Veteriner

 

Öğrenim Süresi:

5 (Beş) Yıl

 

Öğrenim Dili:

Türkçe

 

Hazırlık Eğitimi:
İsteğe bağlı olarak Merkez Yabancı Diller Yüksekokulunda 1(bir) yıl verilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 
Birinci Öğretim (Örgün Öğretim)

Akademik Personel Sayıları:

Profesör: 39,  Doçent: 29,  Doktor Öğretim Üyesi: 20,  Araştırma Görevlisi: 6,  Öğretim Görevlisi: 15

Öğrenim Ücreti:  

Birinci öğretim programlarında öğrenim ücreti alınmamaktadır.

Diploma:

Fakültemizde şu an 5 bölüm ve 21 anabilim dalı bulunmakla birlikte tek program üzerinden diploma verilmektedir. 5 yıllık veteriner hekimliği eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans derecesiyle "Veteriner Hekim" unvanını almaya hak kazanırlar.

Staj Durumu:
3. ve 4. Sınıfların sonunda toplam 40 iş günü staj çalışması yapmak zorunludur.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi-BURDUR 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:
MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki kendi binalarımızda.

Program Akreditasyonları:
Fakültemiz, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 28.12.2025 tarihine kadar ulusal “Akredite Fakülte” olarak tescillenmiştir. Uluslararası düzeyde ise Avrupa Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından 13.12.2022 tarihi itibarıyla Ekim-2026 tarihine kadar Fakültemiz "Akredite Fakülte" olarak kabul edilmiştir.

Kıyafet ve Donanım:
Öğrencilerimizin uygulama alanlarında kullanmak üzere Fakültemizce belirlenen iş önlüğü ve çizme giymeleri zorunludur. 

Kısmi Zamanlı Öğrenci:
Birimimizde ihtiyaç duyulan alanlarda  Rektörlüğümüzün onayı ile Yürütme Kurulunda belirlenen kontenjan kadar öğrenciler kısmi zamanlı statüde geçici işlerde çalıştırılmaktadır.

Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi:
Programdaki toplam öğrenci sayısının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Uygun görülen öğrenciler, Merkez Yemekhanesinde öğle yemeği yardımından faydalanmaktadırlar.

Burs: 
5102 sayılı Kanun gereğince ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere KYK burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. 

Yurt: 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurtları mevcuttur.

İş Olanakları:

Veteriner Hekimler birçok farklı çalışma yerinde kendilerine iş bulabilme şansına sahiptirler. Hayvan bakımı, hayvan üretimi, hayvan üremelerinin kontrolü, hayvan sağlığı kontrolü, Veteriner Hekimlerinin başlıca görevleri arasındadır. Hayvan biyolojisi üzerine araştırmalar da yapabilmektedirler. Veteriner Hekimlerinin başlıca çalıştığı yerler aşağıda listelenmiştir;

 • Büyükbaş Hayvan Çiftlikleri,
 • Kanatlı Hayvan Sektörü,
 • Hayvan Hastaneleri,
 • Hayvanat Bahçeleri,
 • Veteriner Klinikleri,
 • Yem Fabrikaları,
 • Mezbahaneler,
 • Özel Şirketler,
 • İlaç Firmaları,
 • Gıda Kontrol Merkezleri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları.

Aday Öğrenci

 • Aday Öğrenci