.

Koordinatörler

AKTS BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Tülay BÜYÜKOĞLU

Doç. Dr. Faruk PEHLİVANOĞLU (Yard.)

 

 FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Kadir Emre BUĞDAYCI

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Asım AKBAŞ (Yard.)


ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Ömer Gürkan DİLEK

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sinan ŞİRİN (Yard.)

Öğrenci

 • Akademik Tavim
 • Haftalık Ders Programı
 • Öğretim Planı
 • İş akış şemaları
 • Öğrenci Kurulu
 • Öğrenci Formları
 • Yönerge-Yönetmelik
 • Eğitim Öğretim Rehberi
 • Veteriner Hekimliği İntörn Programı (VEHİP)
 • Uygulama Eğitim Rehberi (Logbook)
 • Bologna Bilgi Paketi (AKTS)
 • Farabi Koordinatörlüğü
 • Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Öğrenci Toplulukları