.

Koordinatörler

AKTS BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zafer USTA (Dekan Yardımcısı)

 

 FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Kadir Emre BUĞDAYCI

Doç. Dr. Aykut Asım AKBAŞ (Yard.)


ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Duygu MUTLUAY KÖSE

Doç. Dr. Yusuf Sinan ŞİRİN (Yard.)

Öğrenci

 • Akademik Tavim
 • Haftalık Ders Programı
 • Öğretim Planı
 • İş akış şemaları
 • Öğrenci Kurulu
 • Öğrenci Formları
 • Yönerge-Usul ve Esaslar
 • Eğitim Öğretim Rehberi
 • Veteriner Hekimliği İntörn Programı (VEHİP)
 • Uygulama Eğitim Rehberi (Logbook)
 • Bologna Bilgi Paketi (AKTS)
 • Farabi Koordinatörlüğü
 • Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Öğrenci Toplulukları