.

Cerrahi Klinik Hizmetleri

Cerrahi Anabilim Dalı, hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenir. Özellikle direkt olarak hastanın ilk yardımında, her türlü kaza ve yaralanmalarda, kırık, çıkık gibi iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında Cerrahi Anabilim Dalı görev yapar. Estetik ve rekonstruktif cerrahi gereksinimlerinde, konservatif ve medikal sağaltımdan netice alınamadığında ya da kesin tanı konamadığı durumlarda operatif cerrahi uygulama alanı bulur. Ortopedi ve travmatoloji alanında öne çıkan konular değişik implantlarla osteosentez yöntemleri, eksternal fiksasyon, protez uygulamaları gibi iskelet sisteminin travmatik hastalıklarında kemik iyileşmesine yönelik çalışmalardır. Yumuşak doku cerrahisi alanında özellikle üriner sistem cerrahisi, göz (katarakt, kornea nakli vb.), kulak ve diş hastalıkları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bunun dışında acil travma ve şok hastalarında reanimasyon, analjezi, toraks cerrahisi, rekonstrüktif cerrahi gibi konular da ayrı bir ağırlık noktası oluşturmaktadır. 

Hizmetler

  • Acil Klinik Hizmetleri
  • Gezici Klinik Hizmetleri
  • Cerrahi Klinik Hizmetleri
  • Doğum ve Jinekoloji Klinik Hizmetleri
  • İç Hastalıkları Klinik Hizmetleri
  • Dölerme ve Suni Tohumlama Klinik Hizmetleri
  • Klinik Tanı Laboruatuvar Hizmetleri
  • Sahipsiz Hayvanlar