DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

Dölerme ve suni tohumlama anabilim dalı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi veteriner fakültesinde klinikler bölümünde bir bölümdür. Dölerme ve suni tohumlama ana bilim dalının çalışma konusu üreme sisteminin nasıl çalıştığıdır. Bu çalışma konusu uterus ve testis gibi üreme organlarının çevredeki diğer organlar ve tüm üreme sistemi ile ilişkisini içermektedir. Dölerme ve suni tohumlama ana bilim dalı aynı zamanda spermatozoon, ovumu ve onların iç moleküller yapılarını da inceler. Bu anabilim dalının başlıca eğitim öğretim görevi veteriner fakültesi öğrencilerine üreme sürecinde fertilizasyonun ve gebeliğin nasıl gerçekleştiğinin öğretilmesidir. Anabilim dalı öğretim üyeleri aktif olarak bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar. Anabilim dalı öğretim üyelerinin çalışma konuları üreme, fertilite ve infertilite ve spermatolojik parametreler olarak sınıflandırılmaktadır. Anabilim dalı kadrosunda bir doçent doktor ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

LİSANS DERSLERİ

Dölerme ve Suni Tohumlama
Klinik Suni Tohumlama