FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümünde yer alan Fizyoloji Anabilim Dalı, canlılardaki hücre, doku, organ ve sistemlerin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine getirildiğini inceleyen, teorik ve uygulamalı derslerde bu konularda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlayan bir Anabilim Dalıdır. Öğrenciler Anabilim Dalımızın vermekte olduğu Fizyoloji I dersi ile veteriner hekimlik alan derslerine temel oluşturmak için gerekli kan, kalp ve dolaşım, hücre ve sinir fizyolojisi alanında, Fizyoloji II dersi ile sindirim, solunum, boşaltım, kas, hormon ve üreme sistemi fizyolojisi alanında bilgi sahibi olurlar. Hekimlik eğitim ve öğretiminin birinci yılında verdiğimiz Hayvan Davranışları dersi, öğrencilerin hayvan psikolojisini anlamalarına katkıda bulunur, hayvanlarla iletişim kurmalarını kolaylaştırır ve öğrencinin veteriner hekimlik alan derslerine temel oluşturmak için gerekli ön bilgilere sahip olmasına olanak sağlar. Medikal Fizik dersi ile öğrenciler vücutta meydana gelen fiziksel olaylar ve bu olayların işleyişleri hakkında gerekli bilgilerle donanırlar. İntörn döneminde vermekte olduğumuz Klinik Hematoloji dersi ile, öğrenciler hematolojinin klinikteki kullanımı üzerine bilgi sahibi olurlar ve klinik bilimleri ile hematolojik bilgilerinin bütünleştirilmesi konusundaki bilgilerini artırırlar. Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının çalışma alanları, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Kanatlı Fizyolojisi,  Tip II Diyabet, Endokrinoloji ve Hematoloji, Üreme ve Laktasyon’ dur.

 

LİSANS DERSLERİ

Medikal Fizik
Fizyoloji I
Fizyoloji II
Hayvan Davranışları
Klinik Hematoloji