HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Türkiye'de Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde; bir dönem Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, üç dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, iki dönem Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yapmış Prof. Dr. Cumhur FERMAN tarafından 1965 yılında kurulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında hâlihazırda 1 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde okutulan Hayvancılık İşletme Ekonomisi dersinin temel amacı, ekonomik bir uğraş olan hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili makro ve mikro düzeyde temel ekonomi bilgilerine sahip olması yanında hayvancılık işletmelerinde temel işletmecilik fonksiyonlarını kullanabilen, işletme sonuçlarını ekonomik ilkeler ışığında değerlendirebilen, veteriner hekimler yetiştirmektir. Anabilim Dalında; kırsal ekonomik kalkınma, hayvansal üretim ekonomisi, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvancılık işletmelerinde yönetim ve hayvan sağlığı ekonomisi alanlarında çalışmalar sürdürülmektedir.

LİSANS DERSLERİ
Hayvancılık İşletme Ekonomisi