HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Fakültemizin kuruluş çalışmaları aşamasında kurulmuş olup, 1997-1998 akademik yıl içerisinde eğitimine başlamıştır. Başlangıçta, Veteriner Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı idi. Bölümümüz, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlanan Veteriner Fakültesi bünyesi içersinde eğitimini sürdürmektedir. Lisans dersleri, 2001-2002 Bahar Dönemine kadar ülkemizdeki farklı üniversitelerden gelen öğretim üyeleri tarafından verilmiştir.  Veteriner Histoloji ve Embriyoloji, hayvan vücudunu oluşturan dokuların şekil, yapı ve fonksiyonlarını araştıran temel bilimlerin bir dalıdır. Anabilim dalımızın genel amaçları; Lisans öğrencilerine Histoloji ve Embriyolojinin önemini anlatmak, Genç araştırıcıları Histoloji ve Embriyoloji alanında araştırma yapmaya teşvik etmek ve Histoloji ve Embriyoloji alanında yapılabilecek kaliteli temel ve klinik çalışmaları geliştirmektir. Veteriner Fakültesi birinci ve ikinci sınıf lisans öğrencilerine, ders programında belirtilen ders içeriklerine göre sitoloji, histoloji ve embriyoloji dersleri anabilim dalımız tarafından verilmektedir. Anabilim dalımız bünyesinde öğretim üyesi odaları, araştırma laboratuarları, asistan eğitim odası, seminer salonu ve öğrenci uygulama laboratuarı bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda araştırmalar, ışık ve elektron mikroskop teknikleri, immunohistokimya ve moleküler teknikler gibi metotlar kullanılarak yapılmaktadır. Anabilim Dalımızda iskelet kası, göz, timus, endokrin sistem, üreme sistemi ve memelilerde erken gebelik araştırma konuları olarak çalışılır. Anabilim Dalımız, Lisans Eğitiminin yanı sıra 2008 yılında açılan Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

LİSANS DERSLERİ

Medikal Biyoloji
Genel Histoloji
Embriyoloji
Özel Histoloji