PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI

Fakültemizin Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak 3 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı kanun ile kurulmasıyla birlikte Anabilim Dalımız da eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Parazitoloji Anabilim Dalı; Veteriner hekimliği bilinci ile özellikle Parazitoloji’yi ilgilendiren alanlarındaki sorunları kavrayan ve kalıcı çözümler üretebilen ve bunları uygulayabilen bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte, topluma hizmet yükümlülüğünün bilincinde bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.  Anabilim Dalımız, fakültemiz klinikleri ile kamu ve halktan gelen istekler doğrultusunda paraziter enfeksiyonların teşhisi ve parazitlerin identifikasyonları konularında yardımcı olarak ve parazitoloji ile ilgili güncel konularda seminerler düzenleyerek bölge hayvancılığına katkı sağlamaktadır. Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde rutin tanı laboratuarının yanı sıra Helmintoloji, Entomoloji, Protozooloji ve Moleküler Biyoloji laboratuarı ve ayrıca Anabilim Dalımız bünyesinde pratik derslerin yürütüldüğü bir uygulama salonu bulunmaktadır. Anabilim Dalı kütüphanesinde Parazitoloji eğitimi için yeterli yerli ve yabancı kaynak kitaplar ve bir adet süreli yayın mevcuttur. Anabilim Dalımızda, Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında; lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verilmektedir. Bu derslerde tüm iç ve dış parazitlerin sınıflandırması, yaşam siklusu, epidemiyolojisi, oluşturdukları hastalıkların teşhisi, tedavisi, koruma ve kontrol yöntemleri ile Su ürünleri hastalıkları ve Arı hastalıkları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Anabilim Dalı Öğretim elemanı kadrosu, 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

LİSANS DERSLERİ

Genel Parazitoloji
Entomoloji
Helmintoloji
Protozooloji
Su Ürünleri Hastalıkları
Arı Hastalıkları
Klinik Parazitoloji