.

Akademik Personel

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Özen YURDAKUL (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Erhan KEYVAN
Doç. Dr. Fulya TAŞÇI
Doç. Dr. Halil YALÇIN
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ahu KAHRAMAN
Öğr. Gör. Erdi ŞEN
Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı